Medezeggenschapsraad

Samenstelling MR schooljaar 2020-2021

De medezeggenschapsraad

Ayten Slagter                    ouder 't Vlot
Joris Hoogenboom           ouder PPS (voorzitter)
Marije Scheffer                 ouder PPS
Lotte de Jonge                  teamlid 't Vlot
Gerda van den Berg         teamlid PPS
Janna Lanting                   teamlid PPS