Jenaplanschool 't Vlot

Jenaplanschool 't Vlot is een groeiende basisschool in de Gemeente Midden-Groningen. Het is in Hoogezand een van de weinige zogenaamde vernieuwingsscholen, die zich onderscheiden door een bijzonder onderwijsconcept.

 

De school is meer dan 35 jaar geleden opgericht door een aantal Hoogezandse ouders en begon met een klein aantal kinderen in een oud schoolgebouwtje.

Na enkele jaren verhuisde de school naar de Waterman in Hoogezand en schommelde daar qua leerlingenaantal rond de 85 leerlingen. Meestal verdeeld over 4 stamgroepen met twee of drie leerjaren.

Rond 2014 nam de belangstelling voor jenaplanonderwijs toe en groeide de school al snel over de 100 leerlingen. 

In maart 2017 is de school verhuisd naar een nieuw en modern kindcentrum. De groei zette zich hier nadrukkelijk door, waardoor het aantal leerlingen inmiddels de voorbij de 130 is geschoten. De leerlingen zijn nu verdeeld over acht stamgroepen. Twee onderbouwen, vier middenbouwen en twee bovenbouwen.