Een school waar je mag zijn wie je bent....

Op de Peter Petersenschool mag elk kind, ouder en medewerker zichzelf zijn. Elk mens is tenslotte uniek. Al deze bijzondere mensen samen, maken onze school tot een hechte, betrokken en inspirerende gemeenschap.

Nieuws

Preview foto
Woensdag 15 januari - Open inloopochtend op de PPS
08 jan 2020 - Op woensdag 15 januari is er weer de mogelijkheid voor nieuwe ouders (en kinderen) om de school in bedrijf te zien. Tussen 9 en 11 uur verzorgen bovenbouwers rondleidingen door de school en zijn ouders en teamleden aanwezig om vragen te beantwoorden of informatie te verstrekken. Aanmelden is niet nodig.

Preview foto
Kennismakingsmiddag op 1 november gaat niet door
30 okt 2019 - De kennismakingsmiddag op 1 november voor nieuwe geinteresseerde ouders wordt verplaatst naar een later tijdstip. Getracht is alle aangemelde ouders persoonlijk te informeren. Mochten hier nog vragen over zijn of is er geen bericht ontvangen, dan graag even contact opnemen met de PPS: pps@jenaplanschool.nl

Preview foto
Open inloopochtend op 16 oktober
08 okt 2019 - Op woensdag 16 oktober aanstaande is er weer de mogelijkheid om tussen 9 en 11 uur vrijblijvend de school binnen te lopen. Bovenbouwkinderen van de PPS verzorgen dan rondleidingen door de school en ouders, teamleden en directie zijn aanwezig om aanvullende informatie te geven of vragen te beantwoorden.

  • Leerlingenstop in alle groepen!

    Al onze stamgroepen zitten helaas helemaal vol. Op dit moment is er dus geen ruimte voor zij-instromers en kinderen die in 2019, 2020 en 2021 vier jaar worden. 

    Geinteresseerde ouders van kinderen die in 2021 of later vier jaar worden, kunnen nog een kennismakingsverzoek indienen via het kennismakingsformulier op de website van de school.