Feestcommissie

Feestcommissie en ouderhulp Naast de MR is er op onze school een actieve feestcommissie. Zij verzorgt en coördineert, in samenwerking met één of meer leerkrachten, de organisatie van verschillende feesten en evenementen.

Jaarlijks wordt er door het bestuur een geldelijke ouderbijdrage van u gevraagd om deze festiviteiten voor de kinderen te kunnen bekostigen.

 

Naast deze evenementen organiseert en stimuleert de feestcommissie vaak de participatie van andere ouders bij allerlei schoolse activiteiten en klussen. Veel activiteiten kunnen bij ons op school niet doorgaan als de ouders / verzorgers niet meehelpen. Ouderparticipatie is onmisbaar. Wij gaan ervan uit dat u als bewust kiezende ‘Jenaplanouder’ voldoende tijd vrij maakt om te helpen bij bepaalde activiteiten op school. Aan het begin van ieder schooljaar krijgen alle ouders / verzorgers een ‘ouderhulp inventarisatieformulier’, waar u zich als ouder op kunt geven voor verschillende vormen van ouderhulp en waarin u uitleg krijgt over de verschillende activiteiten. We maken ieder jaar een nieuw overzicht van de aangeboden ouderhulp en het is niet noodzakelijk om alleen in de groep van uw eigen kind(eren) te participeren. U kunt gewoon een taak kiezen die u aanspreekt. Voor de goede gang van zaken is het belangrijk dat hulp-ouders in voorkomende gevallen zelf voor een vervanger zorgen.

 

Om de hulp van ouders efficiënt te benutten is de ‘Stamgroep-ouder’ in het leven geroepen. Elke stamgroep krijgt 1 of 2 ouders die het centrale aanspreekpunt zijn van die stamgroep. De Stamgroep ouder zorgt o.a. voor de invulling van het kookrooster, het opstellen van het schoonmaakrooster voor de eigen stamgroep, aanspreken van ouders voor excursies, klusjes etc. Voor bepaalde activiteiten kan de Stamgroep-ouder gebruik maken van de opgave via het ouderhulp formulier.