Starten op school

Kinderen beginnen op school nadat ze 4 jaar zijn geworden. Ze vieren hun vierde verjaardag op de peuterspeelzaal, kinderopvang of thuis.

In principe is het niet nodig om vooraf wendagen af te spreken, aangezien er alle ruimte is om in de eerste periode, in overleg met de stamgroepleider, rustmomenten in te bouwen...

 

Kinderen die binnen twee weken voor de zomervakantie 4 jaar worden starten de eerste dag van het nieuwe schooljaar (de laatste weken voor de vakantie zijn te onrustig om op een fijne manier in te stromen).

 

Kinderen die binnen drie weken na de zomervakantie 4 jaar worden starten in principe ook op de eerste dag van het nieuwe schooljaar. Zo maken ze samen met de andere starters het begin van het schooljaar mee.