Agenda

Vergadering van maandag 22 mei 2023

 

 

 1. MR-vergadering open deel (19:45 uur)
  a. Vaststellen agenda
  b. Vaststellen verslag vorige vergadering
  c. Mededelingen
  d. Ingekomen stukken:
  i. …
  e. Formatieplan 20:00 uur
  f. Tevredenheidsonderzoek 20:15 uur
  g. Jaarrekening + jaarverslag 20:30 uur

 2. Overlegvergadering met College van bestuur (20:45 uur)
  a. Vaststellen agenda
  b. Vaststellen verslag vorige vergadering
  c. Mededelingen:
  i. …
  d. Ter vaststelling:
  i. …
  e. Ter bespreking:
  i. Formatieplan (brief MR) 20:50 uur
  ii. Tevredenheidsonderzoek 21:10 uur
  f. Ter informatie:
  i. Jaarrekening + jaarverslag 21:30 uur
  ii. Stavaza (ver)bouw 21:50 uur

   

 3. WVTTK

 4. Rondvraag 21:55 uur

 5. Sluiting 22:00 uur

De MR vergadering is online en openbaar voor ouders en personeelsleden van de Vereniging Jenplan Noord. Wil je de vergadering bijwonen? Stuur dan een mail naar mr@jenaplanschool.nl voor de vergaderlink en de stukken. Mocht je bij één van de agendapunten willen inspreken, vermeld dit dan bij het aanmelden voor de vergadering.