https://www.jenaplanschool.nl/pps/cp/thumb.php?src=cp/uploads/carrousels/Schermafbeelding-2021-11-02-om-09-02-19.png&w=1200&q=90
 
 

Nieuwbouw en verbouw PPS

update: 3 april 2024

 

De nieuwbouw is inmiddels opgeleverd en in gebruik gernomen. De onderbouwgroepen Sprookjesbos en Heksenkring hebben een prachtig nieuw  en fris lokaal gekregen met tevens een nieuw digibord. 

 

Er is uitgebreid met drie nieuwe lokalen, een extra wissellokaal, een tweetal multifunctionele ruimtes, een nieuwe kleuterspeelzaal én een groot leerplein met podium. De BSO Peter Pan maakt gebruik van één van de nieuwe lokalen.

De renovatie van het oorspronkelijke gebouw is al in een ver gevorderd stadium, zodat de school de komende jaren weer vooruit kan qua huisvesting.

De wereld ontdekken

Vóór de bouw van de nieuwbouwwijk, lag er achter de school een groot stuk ruig groen: van moeras tot boomsingels en een stuk bos. Daar maakte de school destijds veel gebruik van. Voor lessen, maar ook voor vieringen en pauzes. Die mogelijkheden zijn met de komst van de wijk grotendeels verdwenen en daarom vindt de school het belangrijk om zélf veel met groen te doen. Gelukkig hebben ze daar op het grote plein alle ruimte voor. “We vinden het vanuit onze onderwijsvisie erg belangrijk dat kinderen de wereld ontdekken,” vertelt de directeur. “Rond onze school vind je daarom insectenhotels, stukken groen waarin kinderen zelf kunnen struinen en poeltjes met kikkers en vissen.”

“Ouders hebben eerder een grote torteltuin aangelegd,”.  “Dat is een soort ontdektuin met kruipbuizen, bomen, planten en een doolhof van wilgentenen.  Die torteltuin gaan we verplaatsen naar het nieuwe deel van het plein, dat vrijkomt door de sloop van de tijdelijke huisvesting.” Verder wordt het plein aangevuld met een mooie pannakooi in groenthema. Een werkgroep buigt zich inmiddels over de plannen voor een fijn, groen en veilig plein.

Verkeersontwerp

Ook krijgt de school nieuwe buren. Naast de Peter Petersenschool – in het gebouw van het oude Zernike College – wordt de Brinkschool straks gehuisvest in het nieuwe IKC Rummerinkhof. De komst van deze relatief grote school, náást de Peter Petersenschool heeft ervoor gezorgd dat de gemeente en de schoolbesturen veel aandacht hebben moeten besteden aan het verkeer. Thijs Stam is opdrachtgever namens de gemeente Groningen, hij vertelt over de nieuwe situatie: “De verhuizing van de Brinkschool betekent dus, dat je op één plek aan de Rummerinkhof in Haren twee forse scholen krijgt. En dat in een gewone woonwijk. Dat maakt dat je goed moet nadenken: hoe ga je dat verkeer goed organiseren? Er is een grote locatiestudie aan vooraf gegaan en we hebben er alle vertrouwen in dat we het halen en brengen zo veilig mogelijk kunnen maken.”

 

Ondanks de groei staat de Peter Petersenschool al een tijdje weer open voor nieuwe leerlingen. Alle kinderen krijgen binnenkort een mooi plekje in de opgeknapte school. Ze kunnen niet wachten om iedereen straks in de vernieuwde school te ontvangen.

 

bron: https://www.scholenplan-gro-up.nl/projecten/haren/peter-petersenschool/