Bestuur en Toezicht

Met ingang van 1 januari 2021 bestaat het bestuur van de Vereniging Jenaplanonderwijs Noord uit de twee directieleden van de VJN. Tamara Baron en Tom Verbeek vormen samen het College van Bestuur. Dit betekent dat zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen van beide scholen binnen de VJN.

In januari 2021 wordt de nieuwe Raad van Toezicht benoemd. Deze vijf leden tellende Raad bestaat uit ouders en externe deskundigen en houdt, zoals de naam al zegt, toezicht op het functioneren van het College van Bestuur.

Het hoogste orgaan van de Vereniging blijft de algemene ledenvergadering. De leden, alle ouders van beide scholen, hebben op een aantal cruciale punten het laatste woord binnen de Vereniging.

Minimaal een keer per jaar organiseert het College van Bestuur een ledenvergadering, waarin zij en de Raad van Toezicht verantwoording afleggen aan de leden. 

 

De school is aangesloten bij het VBS ( Vereniging van Bijzondere Scholen ) en bij

de NJPV ( Nederlandse Jenaplan Vereniging )

 

Emailadres: bestuur@jenaplanschool.nl