De Peter Petersenschool

In 1978 heeft een groepje ouders het plan opgevat om in Haren een school voor basisonderwijs op te richten. Op deze school zou de sociale ontwikkeling van de kinderen een belangrijk aspect van het dagelijks onderwijs zijn en het onderwijs moet 

zijn aangepast aan de ontwikkeling van het kind, kindgericht onderwijs. De ideeën van het Jenaplan spraken deze ouders het meeste aan. Zo startte in augustus 1980 een basisschool gebaseerd op de gedachten van de grondlegger van de jenaplanscholen, Peter Petersen. De school werd genoemd naar de grondlegger van het Jenaplanonderwijs, "Peter Petersenschool". In 1996 is de school gefuseerd met een andere Jenaplan school, 't Vlot, in Hoogezand. Deze fusie is aangegaan op basis van de landelijke ontwikkelingen en om zo samen sterker te staan. De Vereniging Jenaplan Onderwijs Noord werd opgericht met als hoofdvestiging 't Vlot in Hoogezand en als nevenvestiging de Peter Petersenschool in Haren. Het ministerie ziet de beide scholen als één school, met één administratienummer, één bestuur, één directie, één medezeggenschapsraad en één team.
 
De Peter Petersenschool is een algemeen bijzondere school. Dit betekent niet dat we een neutrale school zijn. Binnen onze school is er ruimte voor verschillende levensfilosofieën. Er is geen sprake van een gemeenschappelijk beleden levens- of 
geloofsovertuiging als kader voor ons handelen.
 
Het schoolgebouw van de Peter Petersenschool is sinds 1997 in gebruik. Het gebouw bestaat uit acht 
lokalen. Naast de lokalen zijn er in de gangen plekken gemaakt waar kinderen kunnen spelen en werken. Zo is er een speel-leerplein, een ontdekhoek, een drukhoek, een bouwhoek en een keuken waar dagelijks door kinderen wordt gekookt. In dit gebouw zijn de boven- en middenbouw gevestigd.
Daarnaast heeft de PPS nog vier lokalen en een gymzaal in gebruik in de voormalige 
Visio-school die tegenover de school staat. Hier zitten de vier onderbouw-stamgroepen. In deze locatie, 'De Overkant' genaamd, zitten ook de werkruimten van de Intern Begeleiders en de Remedial Teacher. Tevens is hier de BSO gevestigd. Deze wordt verzorgd door de Stichting Kinderopvang Haren.
Komend schooljaar gaat de PPS grondig verbouwen, zodat beide gebouwen fysiek met elkaar verbonden worden en zo weer een gemeenschappelijk schoolgebouw vormen.
 
De school beschikt over twee zeer ruime speelpleinen, een 'wilde' ontdektuin (met nestkastjes, insectenhotel, waterpoeltjes, etc.) en de Torteltuin met natuurlijk doolhof, speelbult en grondwaterpomp.