Nieuws:

Wetenschap & techniek op de PPS

De PPS wil zich verder ontwikkelen zodat zij zich kan profileren als vernieuwend en nog meer kan onderscheiden van andere scholen. De Peter Petersenschool ziet in de implemenatie van Wetenschap en Techniek kansen om de schoolontwikkeling een nieuwe impuls te geven. 
 
Het onderwijs in Wetenschap en Techniek stimuleert en ontwikkelt een bewuste, kritische, onderzoekende houding. Deze kenmerkt zich door het zelf oplossingen willen en kunnen vinden voor problemen en het zelf willen en kunnen onderzoeken van allerlei aspecten op het brede terrein van wetenschap en techniek. 
 
In ons onderwijs in wetenschap en techniek is het stimuleren en doorontwikkelen van een dergelijke grondhouding leidraad, maar ook de brede en inhoudelijke aspecten van wetenschap en techniek hebben een centrale plaats. Hierbij gaat het om zowel processen, producten, leerinhouden, als (maatschappelijke) contexten. 
 
Meer informatie over ons Wetenschap- & Techniekonderwijs is te lezen in het Beleidsplan. Klik hier om het plan te openen!

Twitter