Nieuws:

Verlof aanvraag en verzuimregistratie

Verlof aanvragen voor afwezigheid tijdens schooldagen is aan strenge voorwaarden verbonden. Informatie hierover is te vinden in de folder van de gemeente Haren. Hieronder is het formulier voor verlofaanvragen te downloaden. Het formulier is ook in een papieren versie te verkrijgen bij Jacqueline (administratie).

Aanvraagformulier - Verlof

Folder Leerplicht en Verlof - sep16

 

De school is wettelijk verplicht om de volgende soorten ongeoorloofd verzuim te melden: 

  • Relatief verzuim: de leerling is meer dan 16 uur ongeoorloofd afwezig binnen een periode van 4 weken. 
  • Elke keer wanneer deze 16 uur bereikt is, moet u opnieuw een verzuimmelding opvoeren. De einddatum die u doorgeeft is de laatste verzuimdag óf de dag dat de 16 uur is bereikt.  
  • Langdurig relatief verzuim: de leerling is langer dan 4 weken ongeoorloofd afwezig.  
  • Luxe verzuim: de leerling is zonder toegekend verlof buiten de schoolvakanties om op vakantie gegaan. 

Hoe het werkt

In geval van ongeoorloofd verzuim, verstuurt de school een verzuimmelding digitaal via het leerlingenadministratiesysteem (LAS). De melding wordt opgenomen in het verzuimregister. De gemeente haalt de melding op uit het verzuimregister en neemt hem in behandeling.  

 

Facebook

 
Widget by portland web design. Modified by @Brenny's.