Een school waar je mag zijn wie je bent....

Op de Peter Petersenschool mag elk kind, ouder en medewerker zichzelf zijn. Elk mens is tenslotte uniek. Al deze bijzondere mensen samen, maken onze school tot een hechte, betrokken en inspirerende gemeenschap.

Nieuws

Preview foto
Inloopavond herontwikkeling Rummerinkhof
18 mei 2018 -

Op 16 mei was er een inloopavond over de voorlopige plannen voor de onderwijshuisvesting aan de Rummerinkhof. De plannen hebben betrekking op de huisvesting voor de Brinkschool en de groei van de Peter Petersenschool.

De Brinkschool kampt vanwege groei met een ruimtetekort op de huidige locatie aan de Oude Brinkweg. Ook de Peter Petersenschool groeit als gevolg van de nieuwbouwwijk Harener Holt en heeft uitbreiding nodig. De gemeente Haren onderzoekt de mogelijkheden om de Brinkschool te verhuizen naar de locatie Rummerinkhof. Door beëindiging van de onderwijsactiviteiten van het Harens Lyceum is deze locatie beschikbaar voor een andere bestemming.


Lees meer ›

Preview foto
Aanmelden Avond4Daagse
14 mei 2018 - Via onderstaande link naar het inschrijfformulier voor de Avondvierdaagse 2018 kunnen kinderen opgegeven worden voor de Avond4Daagse. 
Het is vanwege de Pinkstervakantie erg belangrijk dat zowel inschrijving als inschrijfgeld (contant in envelop met naam kind bij leerkracht vd stamgroep!) uiterlijk aanstaande vrijdag (18 mei) binnen zijn. Dit en ook alle andere informatie voor de inschrijving staat in het formulier via de volgende link: 

https://goo.gl/forms/MDQ3lW47BXqK0Ux82 

Preview foto
Nieuwe collega's gezocht
13 mei 2018 - Voor komend schooljaar zijn we op zoek naar nieuwe collega's. In totaal zes vacatures voor stamgroepleiders en onderwijsassistenten. Het gaat om volledige en partime banen op beide scholen van de Vereniging Jenaplanonderwijs Noord. Meer informatie over de betreffende vacatures staan op de speciale speciale vacature-pagina.

De sluitingsdatum is 31 mei a.s., dus wees er op tijd bij, mocht je interesse hebben.

Kijk op de speciale vacature-pagina voor meer info!

 


  • Leerlingenstop voor groep 2 t/m 8

    Tot onze spijt moeten we mededelen dat we met ingang van 7 april een leerlingenstop hebben moeten instellen voor groep 2 t/m 8.  Hoewel we alle kinderen een plek gunnen op onze jenaplanschool, zijn we helaas momenteel volledig volgestroomd. In alle stamgroepen, met uitzondering van de onderbouwen, zitten we momenteel op ons maximaal aantal leerlingen. Voor nieuwe kleuters hebben we nog wel plek!

  • Open inloopochtend op 20 juni
    De Peter Petersenschool (PPS) in Haren houdt op woensdag 20 juni 2018 een open inloopochtend voor nieuwe geïnteresseerde ouders en hun kinderen.

    Leerlingen uit de bovenbouw verzorgen tussen 9 en 11 uur rondleidingen en vertellen van alles over hun school. Ouders, teamleden en directie zijn aanwezig om aanvullende vragen te beantwoorden en zo nodig meer uitleg te geven over het jenaplanonderwijs op de PPS. Aanmelden voor de inloopochtend hoeft niet, iedereen is van harte welkom!