Schooltijden 2019-2020

M.i.v. het schooljaar 2019-2020 gaan de kinderen elke dag van 8.15 tot 14.00 uur naar school.

 

Het vakantierooster voor volgend schooljaar is vanaf begin juni beschikbaar. De kleuters hebben daarnaast recht op 6 facultatieve 'snipper'-dagen. Deze kunnen in overleg met de betreffende stamgroepleiders opgenomen worden.