Medezeggenschapsraad

Samenstelling MR schooljaar 2018-2019
De medezeggenschapsraad

Esther Flierman

ouder ‘t Vlot

Marije Scheffer

ouder PPS

Raymond Kooi

ouder PPS

Monika Buist

teamlid ‘t Vlot

Gerda van den Berg

teamlid PPS

Janna Lanting

teamlid PPS