Een school waar je mag zijn wie je bent....

Op de Peter Petersenschool mag elk kind, ouder en medewerker zichzelf zijn. Elk mens is tenslotte uniek. Al deze bijzondere mensen samen, maken onze school tot een hechte, betrokken en inspirerende gemeenschap.

Nieuws

Preview foto
Rapport van Royal Haskoning m.b.t. ontwikkelingen Rummerinkhof
16 okt 2018 - Woensdagavond is er een extra ouderavond over de mogelijke verhuizing van de Brinkschool naar de Rummerinkhof. De gemeente heeft hiervoor een extra onderzoek laten doen, maar de mogelijkheden m.b.t. de verkeerssituatie rond de Rummerinkhof.  Het betreffende rapport met bijhorende situatieschetsen is nu te downloaden. In afwachting van het difinitieve raadsvoorstel is dit de informatie waarmee we het op dit moment moeten doen.
Lees meer ›

Preview foto
Programma extra ouderavond 17 oktober
16 okt 2018 - 19.15 uur inloop

19.30 uur

 • Visie van directie PPS en bestuur VJN op gang van zaken en actuele situatie
 • Reactie MR en werkgroep Rummerinkhof Veilig op rapport Haskoning en nieuw plan
 • Ruimte voor toelichting wethouder Verbeek op nieuwe plan
 • Vragen

21.00 uur einde


Preview foto
Extra ouder/team-avond op woensdag 17 oktober
12 okt 2018 - Mede namens de werkgroep Rummerinkhof Veilig en het bestuur van de VJN willen we jullie alvast uitnodigen voor een extra ouderavond over de nieuwe plannen van de gemeente Haren m.b.t. de verhuizing van de Brinkschool en de gevolgen voor de verkeersveiligheid en speelomgeving rond onze school. 
De extra ouderavond zal plaatsvinden in de Peter Petersenschool op woensdag 17 oktober a.s. om 19.30 uur. 


Lees meer ›

 • Leerlingenstop in de bovenbouw!

  Onze bovenbouwgroepen zitten helaas helemaal vol. Op dit moment is er dus geen ruimte voor zij-instromers in deze groepen. 

  In de middenbouw is nog beperkt plek voor kinderen die zich nieuw in Haren vestigen.

  Geinteresseerde ouders van kleuters of aanstaande kleuters of ouders die nieuw in Haren komen wonen, kunnen nog een verzoek indienen via het kennismakingsformulier op de website van de school.

 • Inloopochtenden PPS!
  De inloop-ochtenden vinden dit schooljaar plaats op:

  • woensdag 17 oktober
  • woensdag 9 januari
  • woensdag 6 maart
  • woensdag 8 mei

  Van 9.00 tot 11.00 uur staat de koffie/thee en limonade klaar...

  Voor meer informatie: Kennismaken