Nieuws:

logo pps groot

De Brief #3

Schermafbeelding 2015-09-28 om 20.40.59
 
Klik hierboven om de Brief te downloaden!

Ouderavond op 12 oktober!

Beste ouders/verzorgers,

Langs deze weg willen we jullie van harte uitnodigen voor de inhoudelijke ouderavond op maandag 12 oktober.

Deze avond willen we u informeren over het inspectierapport n.a.v. het inspectiebezoek eind vorig jaar en het daarbij behorende plan van aanpak “Onderwijskwaliteit”. Uiteraard is er alle gelegenheid om hierover vragen te stellen en van gedachten te wisselen.

Het betreffende rapport van de Onderwijsinspectie en het Plan van Aanpak zijn als bijlage toegevoegd.

Vervolgens willen we met jullie in gesprek over onze jenaplan-identiteit. Als jenaplanschool zijn we altijd in beweging en willen we ons blijven ontwikkelen. Dat doen we graag met onze ouders samen. Jullie zijn daarom van harte welkom om deze avond met het team van gedachten te wisselen over 7 jenaplan-essenties (zie voor toelichting onderstaand overzicht):

Ondernemen, Plannen, Samenwerken, Creëren, Presenteren, Reflecteren en Verantwoorden.

Onder begeleiding van twee teamleden gaan jullie in groepjes uiteen om antwoorden te zoeken op de volgende vragen over één bepaalde essentie:

  • hoe kan de essentie meer inhoud krijgen of zichtbaarder worden op de PPS?
  • waarom is deze essentie zo belangrijk?

Doel is om met de groep tot een zogenaamde ‘elevator pitch’ van 30 seconden over de betreffende essentie te komen, waarmee de groep alle overige ouders en teamleden denkt te overtuigen van het feit dat deze essentie de allerbeste of belangrijkste is.

Ter afsluiting van de avond zullen alle ‘pitches’ gepresenteerd worden, waarna digitaal gestemd kan worden op alle essenties. Dit moet uiteindelijk “Dé Essentie” voor de PPS opleveren…

Meet & Greet

Vijdagmiddag 11 september 14.30 uur. Met hapjes, drankjes en een DJ op het plein

Stamgroepavond PPS

Zoals gebruikelijk op de PPS starten we het schooljaar voor
de ouders met de Stamgroepavond. Op dinsdag 8
september zijn jullie allemaal vanaf 19.15 uur van harte
welkom in de speelzaal. Daar beginnen we om 19.30 uur
met een korte presentatie over de leerlingenzorg op de PPS
en zullen bestuur, MR en OR zich even kort voorstellen.
Hierna kan iedereen naar de stamgroep van zijn of haar kind gaan voor een introductie over het komend schooljaar in de stamgroep. 

 

De Brief #2

Klik hier voor De Brief #2 (PDF, 1,2 mb)
 
Schermafbeelding 2015-09-08 om 07.31.40

Facebook

 
Widget by portland web design. Modified by @Brenny's.