Nieuws:

logo pps groot

Open inloopochtend Peter Petersenschool op woensdag 18 januari

Op woensdag 18 januari a.s. organiseert de Peter Petersenschool in Haren een inloopochtend voor geĂŻnteresseerde nieuwe ouders en hun kinderen.

Leerlingen uit de bovenbouw verzorgen tussen 9 en 12 uur rondleidingen en vertellen alles over hun school.

Ouders, teamleden en directie zijn aanwezig om aanvullende vragen te beantwoorden en zo nodig meer uitleg te geven over het jenaplanonderwijs op de PPS.

Op de Peter Petersenschool mag elk kind, elke ouder en leerkracht zichzelf zijn. Elk mens is tenslotte uniek. Al deze bijzondere mensen vormen samen de gemeenschap die we als jenaplanschool willen zijn. Naast de individuele ontwikkeling staat vooral het begrip ‘samen’ centraal. Op een jenaplanschool leer je tenslotte ‘samen leven’. Dit doen we aan de hand van een 

20150128 114536

afwisselend weekprogramma waarin vier vaste onderdelen in ons onderwijs centraal staan: gesprek, werk, spel en viering. 

Op de PPS gaan theorie en praktijk hand in hand. Leren uit boeken is nodig, maar je moet ook ervaren wat je met die kennis kunt doen.

Ouders spelen op de Peter Petersenschool een belangrijke rol. Niet alleen vormen ze het bestuur van de school, maar tevens worden ze nauw betrokken bij het onderwijs, de projecten en vieringen op de school. 

De Peter Petersenschool staat aan de Rummerinkhof 6B te Haren. 

Ook buiten de open dagen om zijn ouders van harte welkom om kennis te komen maken met onze school. Een afspraak is eenvoudig gemaakt via de website, facebook, email of telefoon.

 

Website van de school: www.jenaplanschool.nl/pps

Telefoonnummer: 050-5350566

Emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Facebook: https://www.facebook.com/ppsharen/

Ouderavond "De Moderne Jenaplanschool"

Moderne Jenaplanschool

Sinds vorig schooljaar doen wij met beide scholen van de Vereniging Jenaplanonderwijs Noord mee met het landelijk initiatief “De Moderne Jenaplanschool”. Samen met 10 andere jenaplanscholen vormen we een pilot-groep die het jenaplanonderwijs een moderne boost willen geven. Doel is ons jenaplanonderwijs vanuit een stevige basis, eigentijds en toekomstbestendig door te ontwikkelen. Deelnemend aan deze pilot en aan de hand van het nieuwe standaardwerk “Jenaplan, school waar je leert samenleven”, herijken we onze onderwijsvisie en formuleren we onze ontwikkelingsdoelen voor de komende jaren. Dit doen we onder andere door deel te nemen aan bijeenkomsten met de andere pilot-scholen, visitaties uit te voeren bij elkaar, intervisie op directie- en teamniveau en een digitaal platform waarbinnen hulpvragen en kennis bij elkaar gebracht worden.

Aanmelden: https://goo.gl/forms/D1qnvsXYunNt6NIi1

Ouder-betrokkenheid

Wij vinden het zeer belangrijk dat ook onze ouders bij deze ontwikkeling betrokken worden. Jullie hebben tenslotte niet voor niets voor onze jenaplanscholen gekozen. Wij hechten daarom zeer aan jullie gedachten, ideeën en kritische noten, omdat deze ons helpen onze scholen verder te ontwikkelen.

Jullie zijn daarom van harte welkom om deze avond met beide schoolteams en directie van gedachten te wisselen over de volgende 7 jenaplan-essenties Ondernemen, Plannen, Samenwerken, CreĂ«ren, Presenteren, Reflecteren en Verantwoorden (zie voor toelichting onderstaand overzicht). 

Doel

Onder begeleiding van teamleden van beide scholen gaan we in groepjes uiteen om antwoorden te zoeken op de volgende vragen over Ă©Ă©n van de zeven essenties:

  • wat zijn de verschillen en overeenkomsten op beide scholen?
  • hoe kan de essentie meer inhoud krijgen of zichtbaarder worden?
  • waarom is deze essentie zo belangrijk?

De bedoeling is om de workshops vooral levendig, praktisch en ‘to-the-point’ te houden. Geen wollige theoretische discussies dus, maar gesprekken en activiteiten met elkaar over de dagelijkse praktijk op school.

Lees meer: Ouderavond "De Moderne Jenaplanschool"

De Moderne Jenaplanschool

Jenaplanschool 't Vlot en de Peter Petersenschool doen samen mee met het landelijk initiatief van de Moderne Jenaplanschool.

Samen met 10 andere jenaplanscholen vormen we een pilot-groep die het jenaplanonderwijs een moderne boost willen geven. Doel is ons jenaplanonderwijs vanuit een stevige basis, eigentijds en toekomstbestendig door te ontwikkelen. 

 

Een MJPS school werkt vanuit de volgende kenmerken:

  • Modern met een stevige basis; De moderne jenaplanschool maakt de theorie van Peter Petersen, Suus Freudenthal en CĂ©lestin Freinet actueel, passend in de wereld van nu met de verworvenheden van deze tijd en gericht op de toekomst: geen jenaplanschool van vroeger maar een moderne jenaplanschool van nu.
  • Samen ondernemen; In de moderne jenaplanschool neemt 'samen' een essentiĂ«le plaats in: er wordt gewerkt in tenminste driejarige stamgroepen, de ouders zijn volwaardige partners in onderwijs en opvoeding. Essenties van de moderne jenaplanschool zijn: ondernemen, plannen, samenwerken, creĂ«ren, presenteren, reflecteren en verantwoorden.
  • Uitgaan van de kinderlijke nieuwsgierigheid; De ervaringen en belevingen van de kinderen bormen het vertrekpunt van het onderwijs op de moderne jenaplanschool. De stamgroepleider waardeert en stimuleert inbreng van de kinderen, is nieuwsgierig naar hun ideeĂ«n. De grote en de kleine actualiteit spelen een belangrijke rol. Onderzoeken, ontdekken en ondernemen nemen vanzelfsprekend een belangrijke plaats in: de stamgroep is een onderzoeksgemeenschap.
  • Leren doe je zelf en voor jezelf; In de moderne jenaplanschool stellen de kinderen zelf, in overleg met de stamgroepleider en de stamgroep hun eigen weekplan samen. Een groot deel van het ritmisch weekplan bestaat uit de blokperiode, waarin de stamgroep als leef-en leergemeenschap samenwerkt. De stamgroepleider helpt, indien nodig, diepte en structuur aan te brengen.
  • Midden in de wereld; De moderne jenaplanschool zorgt voor contact met verschillende cultuur- en kennisbronnen door excursies, bezichtigingen, mensen uit te nodigen, enz. De stamgroepleider haalt de wereld in de stamgroep of brengt de kinderen naar de wereld.
  • Betekenisvol; In de moderne jenaplanschool wordt gewerkt met 'levend onderwijs'. Zo is taal geen vak apart, maar wordt geoefend in betekenisvolle situaties. De Vrije Tekst is het middel om kinderen taalvaardiger te maken. In de moderne jenaplanschool vind je muurkranten, klassenkranten, klassendagboeken (logboeken) en schoolcorrespondentie. Ook andere vaardigheden worden zo veel mogelijk in een betekenisvolle context geleerd.
  • Blijven ontwikkelen; De moderne jenaplanschool deelt ervaringen en inzichten met elkaar via publicaties en studiedagen. Ze maken elkaar deelgenoot van de manier waarop ze werken en geven elkaar hierop feedback. De directieleden participeren in het modern-jenaplan-overleg, alwaar gezamenlijk wordt gewerkt aan verdere ontwikkeling van de moderne jenaplanschool.

Stamgroepavond op de PPS

Op maandag 26 september organiseren we onze jaarlijkse stamgroepavond.
 
Na een korte plenaire bijeenkomst, waarin directie, bestuur, OR en MR zich presenteren, is iedereen welkom in de stamgroep. Hier zullen de betreffende groepsleerkrachten jullie bijpraten over het reilen en zeilen in de stamgroep. Naast uitleg over de werkwijze en het programma in de groep, worden er ook een aantal praktische zaken besproken en afgesproken (stamgroep-ouder, schoonmaak, gym, kamp, huiswerk,etc.). 

Vanaf 19.00 uur staat de koffie en thee klaar. Om 19.15 uur beginnen we in de speelzaal. Tegen kwart voor acht verplaatsen we ons dan richting stamgroepen, zodat we uiterlijk kwart voor negen kunnen afronden. Voor de ouders van groep 3 is er nog een extra uitleg over het functioneel aanvankelijk lezen.

Jumbo spaaractie

 
Schermafbeelding 2016 09 15 om 11.08.30
Elke basisschool kan wel een steuntje in de rug gebruiken. Daarom stelt Jumbo voor de ‘Sparen voor je School’ actie onder de deelnemende basisscholen, per regio, een te verdelen budget beschikbaar.
 
De Peter Petersenschool doet mee met deze actie! De leerlingenraad mag een goede besteding kiezen van het geld dat we binnenhalen met deze spaaractie.
 
Hoe kan ik sparen voor de PPS?
Tijdens de actieperiode ontvang je bij iedere € 10,- een schoolpunt met een unieke code bij de deelnemende Jumbo-winkels. Op deze website kun je heel eenvoudig jouw schoolpunten toewijzen aan een deelnemende basisschool. Iedere school heeft haar spaardoelen aangegeven. Help jij mee deze spaardoelen te realiseren?
 
Hoe meer schoolpunten de school van jouw keuze verzamelt, hoe groter het bedrag dat de school kan besteden aan spel- en leermaterialen. Aan het einde van de actie wordt per regio het beschikbare budget verdeeld over alle deelnemende scholen op basis van het aantal ontvangen schoolpunten. De hoogte van het bedrag per regio wordt gebaseerd op het aantal scholen in die regio.
 
Via onderstaande website is te zien hoe de scholen in Haren het doen qua sparen....
 

Facebook

 
Widget by portland web design. Modified by @Brenny's.