Nieuws:

Jenaplanonderwijs op de Peter Petersenschool

 

 

Ruimte en aandacht voor ieder kind


Op de Peter Petersenschool mag elk kind, ouder en leerkracht zichzelf zijn. Elk mens is

tenslotte uniek. Al deze bijzondere mensen vormen samen de gemeenschap die we al

jenaplanschool willen zijn. Naast de individuele ontwikkeling staat vooral het begrip ‘samen’

centraal. Op een jenaplanschool leer je tenslotte ‘samen leven’. Dit doen we aan de hand

van een afwisselend weekprogramma waarin de vier vast onderdelen in ons onderwijs

centraal staan: gesprek, werk, spel, viering.

 

Theorie en praktijk gaan samen op de PPS

Op de Peter Petersenschool gaan theorie en praktijk hand in hand. Leren uit boeken is nodig,

maar je moet ook ervaren wat je met die kennis kunt doen. Waarom rekenen met geld? Om

in een winkel je wisselgeld te kunnen natellen. Als kinderen merken waarom kennis

belangrijk is, zijn ze gemotiveerd om kennis op te nemen.

Gewoon goed onderwijs


Jenaplanonderwijs staat voor onderwijs op maat. Niet de leerstof is het uitgangspunt, maar

het kind. Peter Petersenschool biedt de leerstof aan op verschillende manieren, aansluitend

bij de individuele mogelijkheden van de kinderen. Want ieder kind is anders. We willen dat

de kwaliteiten en capaciteiten die uw kind in huis heeft, worden aangesproken en benut. We

vinden het tevens belangrijk dat de kinderen eigenaar zijn van hun eigen ontwikkeling.

Daarom plannen ze, in samenspraak met de groepsleider, hun eigen weektaak en houden ze

hun ontwikkeling bij in hun eigen portfolio.

 

Samen in stamgroepen

Jenaplanonderwijs werkt met stamgroepen, groepen van drie verschillende leeftijdsgroepen

bij elkaar. Elk kind ervaart hoe het is om de jongste te zijn, de middelste of de oudste. Je

klein en groot voelen, hulp vragen en geven, verantwoordelijkheid nemen op verschillende

niveaus… We leren van en aan en met elkaar. Daarmee komen we tegemoet aan wat de

kinderen hebben te leren, maar ook leren ze een houding aan te nemen, leren ze hoe ze om

kunnen gaan met zichzelf en met de ander/de anderen.

Jenaplanonderwijs is onderwijs in leren samen te leven.

Op de Peter Petersenschool kennen we op dit moment drie onderbouwen (0,1,2), vier

middenbouwen (3,4,5) en drie bovenbouw (6,7,8).

Samen in de kring

Belangrijk in ons onderwijs zijn de kringen. Gezamenlijk beginnen aan de dag, en ook weer

samen afsluiten. Wat gaan we doen? En wat hebben we geleerd? Heel belangrijk, want

kinderen hebben reflectie en handreikingen nodig om structuur te geven aan hun

bezigheden, en te leren uit hun ervaringen.

Daarnaast hebben kringen een specifieke invulling – die vaak zijn voorbereid door de

kinderen zelf – zoals de vertel-, de boeken-, de nieuws en de experimentenkring. Daarnaast

houdt elke stamgroep klassevergaderingen waarin allerlei onderwerpen rond samen leven

en leren aan de orde komen. Vanuit de klassevergaderingen worden de onderwerpen

aangedragen waarover de leerlingenraad (samengesteld uit leerlingen uit groep 3 t/m 8) met

elkaar en de directie praat.

 

Durven loslaten

Jenaplanonderwijs streeft ernaar kinderen waar mogelijk los te laten, en door eigen

ervaringen te laten leren. Elk kind krijgt maximale ruimte voor z’n eigen ontwikkeling, maar

leert uiteraard ook om samen te werken en zich aan te passen aan anderen. De Peter

Petersenschool begeleidt en stimuleert kinderen bij het vinden van dat evenwicht. Stap voor

stap leert ieder kind z’n verantwoordelijkheden kennen, en z’n vrijheid op een goede manier

gebruiken. Belangrijk voor nu, belangrijk voor de toekomst.

 

Samen met ouders

Ouders vervullen op de Peter Petersenschool een onmisbare rol. Ze vormen het bestuur van

de school middels de vereniging waaronder de PPS samen met ’t Vlot in Hoogezand valt. Dit

geeft ouders grote invloed en medezeggenschap. Ouders spelen ook in de dagelijkse praktijk

een belangrijke rol in onze school. Ze helpen bij de ateliers (organiseren en begeleiden

workshops), koken met kinderen, begeleiden kinderen bij het inoefenen van de tafels,

helpen bij het onderhoud of verzorgen de catering bij vieringen. De drempel voor ouders is

erg laag op de PPS. Niet wachten achter een hek op je kind, maar ophalen in de school. En ’s

morgen zijn ouders welkom om in de gang tot 9.00 uur samen een kop koffie of thee te

drinken.

Twitter