Nieuws:

VAKANTIEROOSTER 2017-2018

Jaarlijks hebben we te maken met een aantal landelijk vastgestelde vakanties, zoals herfst-, kerst-, voorjaar-, mei- en zomer-vakantie. Daarnaast moeten de kinderen een vastgesteld aantal uren naar school. Voor de jongste kinderen (gr. 1 t/m 4) zijn dat 880 uren en voor de overige kinderen 1000 uren. Na aftrek van de vakanties kunnen we dan uitrekenen hoeveel uren de kinderen nog marge-vrij kunnen krijgen. Doordat onze jongere kinderen eigenlijk een uur per week meer naar school gaat t.o.v. de meeste andere scholen hebben we nog zo’n 40 uur extra marge in te zetten.

De margedagen benutten we voor overleg- en studiedagen voor het personeel. Daarnaast geven ze ons de ruimte om de in de CAO afgesproken Duzi-dagen (Duurzame Inzetbaarheids dagen) te kunnen vervangen met eigen personeel.

Daarnaast hebben we al jaren de afspraak dat bij meerdaagse kampen er altijd twee leerkrachten mee gaan. Tot op afgelopen jaar hebben we dat kunnen realiseren door het inzetten van externe vervangers, echter door de nieuwe wet Werk en Zekerheid is dat eigenlijk niet meer mogelijk. Daarom hebben we besloten alle meerdaagse kampen op ‘t Vlot en de PPS op dezelfde drie dagen (13 t/m 15 september) plaats te laten vinden. Op de donderdag en vrijdag zijn de onderbouwen (1 t/m 4) dan vrij, zodat de betreffende leerkrachten vanaf woensdagmiddag mee kunnen als kampbegeleiding (dubbele bezetting).

Daarnaast handhaven we de margeweek, aansluitend op de voorjaarsvakantie, zodat de collega’s deze dagen kunnen gebruiken voor studie, overleg en uitwerken groepsplannen e.d.


Tenslotte gaan we, net als voorgaande jaren, ook komend schooljaar weer met beide teams op studie-tweedaagse. Dit doen we voorafgaand aan de herfstvakantie, zodat alle kinderen van een verlengde herfstvakantie kunnen genieten. Goede Vrijdag is komend schooljaar voor de kinderen nog een vrije dag, maar het team is dan gewoon aan het werk.

 

Vakanties 2017-2018:

1e schooldag maandag 4 september 2017

Herfstvakantie zaterdag 21 oktober 2017 - zondag 29 oktober 2017
Kerstvakantie zaterdag 23 december 2017 - zondag 7 januari 2018
Voorjaarsvakantie zaterdag 24 februari 2018 - zondag 4 maart 2018
2de Paasdag maandag 2 april 2018
Meivakantie incl. Koningsdag vrijdag 27 april 2018   - zondag 6 mei 2018
Hemelvaartweekend donderdag 10 mei 2018 - zondag 13 mei 2018
Pinkstervakantie zaterdag 19 mei 2018 - zondag 27 mei 2018
Zomervakantie zaterdag 21 juli 2018 - zondag 2 september 2018

Marge/studie-dagen 1 t/m 8 (hele school vrij)
19+20 oktober 2018 (voorafgaand aan herfstvakantie)
30 maart 2018 (Goede vrijdag)

Margedagen gr. 1 t/m 4 (jongste groepen vrij)
donderdag 14 + vrijdag 15 september 2017 (Bovenbouw-kampen)
vrijdag 08 december 2017
vrijdag 02 februari 2018

margeweek 5 t/m 9 maart 2018
vrijdag 29 juni 2018
? (nog in te vullen) vrijdag na wandelvierdaagse

*onder voorbehoud van eventuele typfouten en wijzigingen

Facebook

 
Widget by portland web design. Modified by @Brenny's.